Nu in verkoop: nieuwe bouwkavels in De Hoge Regt

4 april '18

Er zijn 14 nieuwe bouwkavels aan het aanbod in De Hoge Regt toegevoegd. Je vindt deze nieuwe kavels aan Den Hoek, de Molenweg, De Hoeve en aan De Tamboerijn. De kavels aan Den Hoek, aan de noordrand van het plan, hebben een oppervlakte van 671-935 m2, de overige kavels zijn wat kleiner: 373-553 m2.
Heb je belangstelling voor één van deze kavels, zorg dan dat je op tijd inschrijft. De verkoop start op woensdag 4 april en sluit op woensdag 18 april 2018.

Bekijk hier de kavelkaart.

Verkoop na inschrijving

Als je interesse hebt in één van de nieuwe bouwkavels, kun je vanaf 4 april inschrijven als kandidaat-koper. Dat doe je door een email te sturen met daarin de volgende gegevens:

  • Voor welk bouwkavel wil je in aanmerking komen? In geval van meerdere voorkeuren, in volgorde van voorkeur opgeven.​
  • Wil je in de koopovereenkomst een financieringsvoorbehoud opnemen en zo ja, voor welke termijn?
  • Geef aan of je in de koopovereenkomst een voorbehoud verkoop eigen woning wil opnemen.
  • Binnen welke termijn zou je de overdracht bij de notaris willen laten plaatsvinden? (Houd hierbij rekening met de eventuele voorwaarden van de hypotheekverstrekker.)
  • Eventuele aanvullende opmerkingen/voorwaarden.

Je mail dient uiterlijk op 18 april 2018 om 17.00u te zijn verstuurd naar: verkoop.eindhoven@bpd.nl  

De procedure

De inschrijving voor deze nieuwe serie bouwkavels start op woensdag 4 april en sluit 2 weken later, op woensdag 18 april 2018 om 17.00u. Onder 'Downloads' bij elk kavelnummer vind je het kavelpaspoort, het beeldkwaliteitsplan, de concept koopovereenkomst en de concept acte van levering.

Op basis van de opgegeven voorkeuren en de gestelde voorwaarden zal er een toewijzing plaatsvinden. Heb je ingeschreven, dan ontvang je uiterlijk op 25 april 2018 bericht over de uitslag. Met de kandidaten waaraan een bouwkavel is toegewezen worden vervolgens afspraken gemaakt over de afhandeling van de aankoop.

Is aan jou in eerste instantie geen bouwkavel toegewezen, dat wordt je op een reservelijst geplaatst. Indien een bouwkavel van jouw voorkeur opnieuw beschikbaar komt, word je alsnog benaderd.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Wacht niet te lang! Bekijk de nieuwe kavels
Nieuwe kavels De Hoge Regt