Status opschortende voorwaarden De Hoge Regt Oost fase 1

26 september '22

Op 3 augustus startte de verkoop van De Hoge Regt Oost fase 1 en op dit moment is maar liefst 40% van de woningen al verkocht. Maar hoe zit het precies met de opschortende voorwaarden waar je binnen een nieuwbouwproject mee te maken hebt? Daar vertellen we je graag meer over. Lees je mee?

image alt

Wat zijn opschortende voorwaarden?

Binnen elk nieuwbouw project heb je te maken met een aantal opschortende voorwaarden die moeten worden vervuld, voordat er gestart kan worden met de bouw. Door het opnemen van opschortende voorwaarden treedt de overeenkomst pas in werking als aan deze voorwaarden is voldaan. Dit heeft als consequentie dat je na ondertekening van de overeenkomst wel bent gebonden aan de overeenkomst, maar dat de verbintenissen daarin pas in werking treden als binnen de gestelde termijn aan de genoemde opschortende voorwaarden is voldaan. Dit betekent ook dat er in deze periode nog geen zekerheid bestaat dat het project en de bouw van de door jou gekochte woning door zullen gaan.

Aan het in vervulling gaan van de voorwaarden wordt altijd een termijn verbonden. Op dit moment wordt een maximale termijn van .. maanden, na jouw ondertekening van de overeenkomst, toegestaan.

Status opschortende voorwaarden

We brengen je graag op de hoogte van wat de opschortende voorwaarden binnen de Hoge Regt Oost fase 1 precies zijn. 

  • Meer dan 70% van de woningen moeten verkocht zijn
  • De omgevingsvergunning dient onherroepelijk te zijn
  • Woningborg moet planacceptatie verstrekken
  • Het perceel verkeert in (fiscaal) bouwrijpe staat en is ter beschikking gesteld aan de ondernemer

Daarnaast is een vergunning onder de Wet Natuurbescherming in dit deelplan vereist. Zoals in het nieuwsbericht van 20 juni 2022 te lezen is hebben wij een jaar geleden namelijk een ontheffing bij het bevoegd gezag aangevraagd (provincie Brabant) vanwege de nestlocatie van een steenuilenpaar. 

Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om al deze opschortende voorwaarden zo snel mogelijk te vervullen. Zodra deze vervuld zijn ontvangen de kopers namelijk een zogenaamde 'Hoerabrief' waarin staat de bouw van hun nieuwe woning definitief van start gaat. 

Wat speelt er? Nieuwsoverzicht
Wonen in De Hoge Regt? Woningaanbod