Start inrichting alternatief leefgebied

12 oktober '23

Het bleef na het verstrijken van de bezwaartermijn inzake de voor het plan De Hoge Regt afgegeven ontheffing Wet Natuurbescherming nog even stil op de lijn, maar inmiddels hebben we positief nieuws te melden. Lees je mee?

image alt

Stapjes vooruit

Nadat we in augustus de bevestiging van de Provincie Brabant hadden ontvangen dat er geen bezwaren zijn binnengekomen, beschikten we dan eindelijk over een onherroepelijke ontheffing. Hiermee was een eerste én heel belangrijke positieve stap gezet!

Om vervolgens aan de slag te gaan met de inrichting van het alternatief leefgebied voor de steenuil moesten we wachten tot het plantseizoen. Begin oktober is met de werkzaamheden een aanvang gemaakt, komende week wordt een en ander afgerond.

Zodra bekend is hoe de planning rondom de (herstart van de) verkoop eruit gaat zien, vind je de informatie op de website.

  Woningaanbod
  Nieuwsoverzicht