Verkoop De Hoge Regt fase 1 gepauzeerd

9 augustus '23

Zoals in eerdere nieuwsberichten te lezen was, bleek het verkrijgen van een onherroepelijke ontheffing onder de Wet Natuurbescherming in de praktijk moeilijker dan we vooraf konden inschatten. Hoewel we de afgelopen maanden een aantal grote stappen in de goede richting hebben gezet, is er voor nu besloten om de verkoop van de 18 woningen in De Hoge Regt Oost fase 1 te pauzeren. We betreuren dit, maar we nemen je graag mee in de vervolgstappen om dit project straks alsnog te realiseren. Lees je mee?  

image alt

Vervolgstappen

Om de woningen te kunnen gaan realiseren moet eerst de ontheffing onherroepelijk worden. De ontheffing wordt onherroepelijk nadat deze zes weken ter inzage heeft gelegen en er geen bezwaren tegen worden ingediend. Naar verwachting zullen wij hier na de vakantie meer informatie over hebben.  
 
Daarnaast is aan de ontheffing een aantal voorwaarden verbonden, waaronder het inrichten van een alternatief leefgebied voor de steenuil. Dit leefgebied moet minimaal drie maanden gereed zijn voordat kan worden gestart met  de werkzaamheden in het gebied van de steenuil. Achter de schermen zijn wij druk bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het inrichten hiervan. 
 
Nadat deze drie maanden zijn verstreken kan worden gestart met de sloop van  de oude opstallen in het plangebied (op basis van een nieuwe planning). Ook wordt er een nieuwe overeenkomst met de aannemer gesloten. 

Opnieuw in verkoop

Vanwege alle bovengenoemde zaken is het op dit moment niet mogelijk om een nieuwe start verkoopdatum te communiceren. Uiteraard doet BPD er, samen met de aannemer en de gemeente Laarbeek, alles aan om dit project alsnog te realiseren. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe start verkoop datum van De Hoge Regt Oost fase 1? Schrijf je dan in als belangstellende op één van de woningtypes, zo blijf je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.  
 
Goed om te weten:  Aangezien we door het ontbreken van een onherroepelijke ontheffing niet hebben kunnen voldoen aan alle opschortende voorwaarden, zijn de overeenkomsten met de huidige kopers helaas niet tot stand gekomen. Wij bieden hen daarom de mogelijkheid om bij de nieuwe verkoopronde de eerder aangekochte woning opnieuw te kopen. Dit kan betekenen dat straks niet alle 18 bouwnummers opnieuw te koop worden aangeboden.  

  Woningaanbod
  Nieuwsoverzicht