Update opschortende voorwaarden De Hoge Regt Oost fase 1

20 februari '23

Het was even stil rondom de verkoop van De Hoge Regt Oost fase 1. Met dit nieuwsbericht brengen we je daarom graag op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de opschortende voorwaarden binnen dit project. Lees je mee? 

image alt

Ontheffing Wet Natuurbescherming

Hoewel de verkoop van de 18 woningen in De Hoge Regt Oost fase 1 goed verloopt, blijkt het proces inzake het verkrijgen van de ontheffing onder de Wet Natuurbescherming in de praktijk moeilijker te verlopen dan we vooraf konden inschatten. En dat is bijzonder teleurstellend, omdat alle overige opschortende voorwaarden wel vervuld zijn, maar met het ontbreken van de benodigde ontheffing krijgen de gesloten koop- en aannemingsovereenkomst hun werking nog niet en kan de aannemer niet starten met de bouw.

Het goede nieuw is dat het overgrote deel van de kopers heeft besloten om het verleningsvoorstel te ondertekenen, waardoor we op dit moment nog steeds aan de 70% voorverkoop voldoen en we de kans krijgen om ons de komende tijd flink te blijven inspannen voor het verkrijgen van de benodigde ontheffing.

Het proces

In het voorjaar van 2021 is in het oostelijk plangebied van De Hoge Regt een Flora & Fauna onderzoek uitgevoerd, waarbij een nestlocatie voor een steenuilenpaar werd aangetroffen. In het nieuwsbericht van 16 juli 2021 is hier meer informatie over terug te lezen. 

Na het ontdekken van de nestlocatie van de steenuil in het voorjaar van 2021 werd al snel duidelijk dat het verkrijgen van de ontheffing een complexe en langlopende procedure zou worden. In de maanden daarop volgend zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd en is een plan uitgewerkt voor een alternatief leefgebied voor de steenuil.

Omdat in vergelijkbare situaties de ontheffing doorgaans binnen 6 tot 9 maanden wordt verkregen, is de verkoop van de eerste 18 woningen in De Hoge Regt Oost op 3 augustus 2022 van start gegaan. De inschatting was op dat moment dat met een termijn van 6 maanden van de opschortende voorwaarden in de aannemingsovereenkomst er ruim voldoende tijd zou zijn om de benodigde ontheffing te verkrijgen.

Dat liep echter anders. Het bleek dat, door de hoeveelheid te behandelen aanvragen bij de ODBN, de doorlooptijd van de aanvraag veel langer was dan vooraf verwacht. Daarnaast werden we gedwongen nog naar een ander alternatief leefgebied te moeten zoeken, omdat de eerste daarvoor ingediende locatie alsnog niet geschikt bleek te zijn. Inmiddels is er een aangepast plan toegevoegd aan de aanvraag met een nieuw alternatief leefgebied. 

De belangen zijn groot, voor veel partijen. Op de eerste plaats natuurlijk voor de kopers, die hun zinnen hebben gezet op een nieuwe woning in De Hoge Regt. Maar ook voor de aannemer, die staat te trappelen om te starten met de bouw, de ontwikkelaar en de gemeente zijn de belangen groot.

Hoe nu verder?

Gezien alle eerder genoemde belangen wil BPD zich flink blijven inspannen voor het verkrijgen van de benodigde ontheffing. Ondanks dat nu geen zekerheid is op welk moment die ontheffing zal worden afgegeven blijft alles gericht op het realiseren van deze woningen.

BPD doet er, samen met de aannemer en de gemeente Laarbeek, alles aan om dit project, zij het met enige vertraging, alsnog te gaan realiseren.

  Woningaanbod
  Nieuwsoverzicht